Mšenský pískovec je vhodnou surovinou pro většinu ručně i strojně opracovávaných kamenických výrobků, ale zejména pro sochařské práce. Je jedním z našich nejvhodnějších pískovců pro obnovu památek. V poslední době se stále častěji uplatňuje v zahradní architektuře jako vhodný doplněk pro dotvoření jedinečného rázu zahrady.

Bloková surovina se těží vysokotlakým vodním zařízením tak, že je možné vyříznout ze skalní stěny téměř jakýkoliv tvar. Tato metoda je šetrná k surovině i k životnímu prostředí a nenarušuje strukturu kamene. Svými vlastnostmi je mšenský pískovec obzvláště vhodný k sochařským dílům.

Po vylomení ze stěny je kámen lehce opracovatelný. Po čase působení povětrnosti na kaolinitový a křemenný tmel dochází k vytvoření krusty, která nedovolí zvětrávání kamene tak, jak je to běžné u pískovců s tmely hlinitými a jílovitými (dolíčkování).

Mšenský pískovec se vyskytuje v barvě čistě bílé, ale také probarvený okrovými až hnědými kysličníky železa. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní materiál, nelze vždy sto procentně garantovat jednu barvu.


Pískovec bílýPískovec žíhaný
Pískovec obarvenýPískovec probarvený

Vlastnosti a složení
Zrnitostpřevládající frakce (94,5%)0,25-0,1
plavený podíl1,3%
Složeníkřemen97%
živce2%
slídy0,5%
těžké kovy0,5%
Opracovatelnostvelmi dobrá

Křemičitý porfýr

Tento kámen vyznačující se velkou pevností je vhodnou surovinou pro výrobu dlažby, schodů či obkladů. Uplatnění najde při vnitřním i venkovním použití – dobře snáší mráz a nepodléhá erozi.

Výrobky z porfýru jsou dodávány ve dvou základních variantách – z řezaným nebo přírodním povrchem. U řezaného povrchu vynikne především zajímavá kresba a barevnost tohoto kamene.

Obklad dna bazénku